18 266 29 93 502 38 20 43
Gabinet stomatologiczny
Gabinet stomatologiczny
Gabinet stomatologiczny
Gabinet stomatologiczny
Gabinet stomatologiczny
Gabinet stomatologiczny
Gabinet stomatologiczny
Gabinet stomatologiczny

ZESPÓŁ

Oferujemy kompleksowe leczenie stomatologiczne na aktualnym poziomie wiedzy medycznej.
Specjalizujemy się w chirurgii stomatologicznej i implantologii.
Poszerzamy swoją wiedzę i doświadczenie biorąc udział w kursach i konferencjach Polskich i zagranicznych.
Używamy najwyższej jakości materiałów i nowoczesnych urządzeń.
Przywiązujemy najwyższą uwagę do zasad czystości i aseptyki.

Dr n.med., Lek. stom.
Specjalista chirurgii stomatologicznej
Daniel Uryga

Absolwent Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Starszy wykładowca Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. W roku 2012 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, a w roku 2013 uzyskał tytuł specjalisty chirurgii stomatologicznej z oceną bardzo dobrą. W ramach kształcenia podyplomowego ukończył kilkadziesiąt kursów i szkoleń z zakresu chirurgii stomatologicznej, protetyki oraz implantologii. Corocznie uczestniczy w kilku ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach stomatologicznych. Autor prac, plakatów, prezentacji na kilku sympozjach stomatologicznych oraz artykułów z zakresu chirurgii stomatologicznej.

Lek. dent.
Katarzyna Macikowska

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, studia ukończyła z wyróżnieniem w 2010 roku. Odbywa staż specjalizacyjny w dziedzinie chirurgii stomatologicznej w Uniwersyteckiej Kinice Stomatologicznej UJ CM w Krakowie. W roku 2017 ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim, a obecnie jest w trakcie przygotowania dysertacji doktorskiej. Ponadto w ramach działalności dydaktycznej, jako nauczyciel akademicki prowadzi zajęcia ze studentami w języku polskim i angielskim w Instytucie Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na swoim koncie posiada liczne publikacje naukowe, które ukazały się drukiem, jak również były przedstawiane w formie wystąpień konferencyjnych. Celem poszerzania wiedzy i kompetencji pani doktor uczestniczy w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach naukowych między innymi z zakresu medycyny estetycznej, która obok chirurgii stomatologicznej stanowi jedno z jej głównych zawodowych zainteresowań.

Lek. dent.
Joanna Bigosińska

W 2014 roku ukończyła Wydział Lekarsko-Stomatologiczny Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, uzyskując dyplom lekarza stomatologa. Staż podyplomowy odbyła w Zakładzie Stomatologii Szpitala MSWiA w Krakowie. Od 2015 roku pracuje w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej w Krakowie na stanowisku młodszego asystenta. Od momentu zakończenia studiów nieustannie poszerza swoją wiedzę, głównie z zakresu stomatologii zachowawczej i endodoncji. Uczestniczy w kursach i wykładach prowadzonych zarówno przez polskich jak i zagranicznych wykładowców.

Lek. dent.
Dominika Hukowska

Ukończyła studia lekarsko-stomatologiczne na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Staż podyplomowy odbyła w Szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie. Od roku 2017 pracuje jako młodszy asystent w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej w Krakowie. Swoje zainteresowania ukierunkowała na stomatologię zachowawczą, endodoncję oraz odbudowę estetyczną. Podnosi swoje kwalifikacje, biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach praktycznych z wyżej wymienionych dziedzin.

Lek. dent.
Magdalena Witkowska

Absolwentka Lubelskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku lekarsko-stomatologicznym, studia ukończyła w 2015 r. Staż podyplomowy odbywała w Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie. W pracy zawodowej zajmuje się leczeniem zachowawczym dzieci i dorosłych, stomatologią estetyczną i endodoncją. Stale poszerza swoją wiedzę i zdobywa nowe umiejętności uczestnicząc w licznych konferencjach i kursach.

GABINET

Gabinet stomatologiczny Gabinet stomatologiczny Gabinet stomatologiczny
Gabinet stomatologiczny Gabinet stomatologiczny Gabinet stomatologiczny